VDF

  • VDF

    VDF

    Vinylidenfluorid (VDF) je normálně bezbarvý, netoxický a hořlavý a má mírný zápach po etheru. Je to jeden z důležitých monomerů fluorovaných polymerních materiálů se společným rodem olefinu, schopný polymerace a kopolymerace. Používá se k přípravě monomeru nebo polymeru a syntéza meziproduktu.
    Standard provedení: Q/0321DYS 007

Zanechte svou zprávu